27. - 30. aprill 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Päästeameti Ida Päästekeskuse Sillamäe komandos nelja töötaja eesti keele oskust. Kolmele päästjale tehti ettekirjutus sooritada eksam, neist kahele tehti ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega. Ettekirjutuste täitmise järelkontrolli alustati Valga Haigla hooldusosakonnas ja Valgamaa Tugikeskuses. Tallinna Lastehaiglas kontrolliti kolme meditsiiniõe eesti keele oskust. Ühele õele tehti ettekirjutus täiendada keeleoskust. Ühe äriühingu suhtes algatati menetlus eesti keele kasutamise nõuete rikkumise pärast.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Tallinna Tööstushariduskeskuses on 28 töötajat, kes on omandanud hariduse võõrkeeles, eesti keele eksami sooritamise ettekirjutus tehti ühele töötajale.

Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumis järelkontrolliti kolme töötaja eesti keele oskust. Neile tehti uus ettekirjutus, ühele koos sunnirahahoiatusega.

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis kontrolliti ühe töötaja eesti keele oskust, talle tehti korduv ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega.

Sillamäe Kutsekoolis kontrolliti 11 õpetaja eesti keele oskust, kümnele tehti ettekirjutus sooritada eksam, seitsmele tehti koos ettekirjutusega ka sunnirahahoiatus.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee