20. - 24. aprill 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Päästeameti Ida Päästekeskuse Narva komandos kümne, Narva-Jõesuu komandos kahe, Jõhvi komandos kolme ja Sillamäe komandos nelja töötaja eesti keele oskust. Neljateistkümnele päästjale tehti ettekirjutus sooritada eksam, kümme töötajat said ka sunnirahahoiatuse. Kolme äriühingu suhtes algatati menetlus eesti keele kasutamise nõuete rikkumise pärast, kahele neist tehti ka sunnirahahoiatus.

Menetlusse võeti kaks kaebust, milles teavitatakse, et korteriühistu juhtkonnaga ei ole võimalik eesti keeles suhelda. Avaliku teabe õiguspärasust kontrolliti Võrus, Viljandis ja Tartus.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Paldiski Vene Põhikoolis tehti järelkontroll seitsmele töötajale. Neljale töötajale määrati eksami sooritamiseks uus tähtpäev koos sunnirahahoiatusega, ühele inimesele tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust. Seega on 32-st õppetööga seotud töötajast inspektsiooni ettekirjutus viiel inimesel.

Tallinna Pae Lasteaias on töötajate eesti keele oskust kontrollitud alates 2006. aastast viis korda. Pärast eelmist kontrolli 2013. aastal on eksami sooritanud üks inimene. Lasteaias on 15 töötajat, ettekirjutus tehti seitsmele, neljale koos sunnirahahoiatusega, viimastest kolm said ka täitekorralduse.

Kolkja Lasteaias Pääsuke Peipsiääre vallas on kolm õpetajat, neist üks eesti keele õpetaja, lisaks kaks abiõpetajat. Neil kõigil on keeleoskuse nõue täidetud.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee