13. - 17. aprill 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Päästeameti Ida Päästekeskuse Narva komandos kümne, Narva-Jõesuu komandos ühe ja Sillamäe komandos nelja töötaja eesti keele oskust. Kaheteistkümnele päästjale tehti ettekirjutus sooritada eksam, neist üheksa said ka sunnirahahoiatuse. Ühe äriühingu suhtes algatati menetlus eesti keele kasutamise nõuete rikkumise pärast. Linnaruumi avalikku teavet kontrolliti Ida-Virumaal, Lõuna-Eestis ja Tallinnas. Viit väärteoteate esitajat informeeriti menetluse käigust.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis on 51 õppeprotsessiga seotud töötajat. Neist 15 on omandanud hariduse eesti keeles, 7 on sooritanud kõrg- või C1 taseme eksami, 11 on sooritanud kesk- või B2-taseme eksami, 10-l on kehtiv kategooriatunnistus ja nende keeleoskus vastab ametikoha nõuetele. 4-l on kategooriatunnistus või madalama keeleoskustaseme tunnistus. 4-l puudub tunnistus üldse. Eesti keelt ei valda nõutud tasemel 7 inimest. Neile on tehti ettekirjutus sooritada eksam 1. aprilliks 2016, kahele õpetajale tehti ka sunnirahahoiatus.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee