6. - 10. aprill 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Päästeameti Ida Päästekeskuses üheksa töötaja eesti keele oskust. Kaheksale päästjale tehti ettekirjutus sooritada eksam, neist seitse said ka sunnirahahoiatuse. Viie äriühingu suhtes algatati väärteomenetlus eesti keele kasutamise nõuete rikkumise pärast. Kahes korteriühistus menetleti kaebust, milles kurdetakse eestikeelse suhtlemise võimaluse puudumise üle.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Narva Kutseõppekeskuses töötab 101 inimest. Eesti keelt valdab nõutud tasemel 60 töötajat. Eksami sooritamise ettekirjutus tehti 41 töötajale, neist 37 said ka sunnirahahoiatuse.

Tallinna Kopli Ametikoolis on 43 õpetajat ja muud õppetööga seotud spetsialisti. 33 inimest on omandanud hariduse eesti keeles, neli on sooritanud C1 või kõrgtaseme eksami, kaks on sooritanud B2-taseme eksami. Neljal töötajal on kategooriatunnistus, neist üks peab oma keeleoskust veel täiendama. Järelevalvemenetlus on lõpetatud.

Keila Ühisgümnaasiumis oli ettekirjutus neljal töötajal. 38-st töötajast on praegu ettekirjutus veel kahel.

Tallinna Õunakese Lasteaias on keeleoskuse kontroll lõpetatud: kõik 42 töötajat valdavad nüüd eesti keelt nõutaval tasemel.

Keeleinspektsioon kuulutas välja avaliku konkursi kahele vaneminspektori ametikohale, kelle peamiseks tööülesandeks on järelevalve tegemine keelefirmade tegevuse üle. Kandideerimistingimustega saab tutvuda avaliku teenistuse veebilehel.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee