23. - 27. märts 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Päästeameti Ida Päästekeskuses nelja töötaja eesti keele oskust. Kahele inimesele tehti ettekirjutus sooritada eksam, ühele neist tehti ka sunnirahahoiatus.

Valga kaupluses Maxima XX on 71 töötajat. Eestikeelse haridusega töötajaid on 38, keeleoskuse tunnistus on 25-l, tunnistus puudub kaheksal inimesel. Nemad peavad sooritama nõutaba B1-taseme eksami selle aasta lõpuks. Valgas alustati ka haldusmenetlus ühe äriühingu suhtes teabekeele eestikeelsuse nõude rikkumise pärast.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Tallinna Mahtra Põhikoolis on 52 õppetööga seotud töötajat. Viie töötaja eesti keele oskus ei vasta kehtestatud nõudele, neile on tehtud ettekirjutus tähtpäevaga 01.02.2016.

Tallinna Paekaare Lasteaias (eesti ja vene õppekeelega) on kaheksa töötajat, kes on omandanud hariduse vene keeles. Eksami sooritamise ettekirjutus tehti kahele, neist ühele koos sunnirahahoiatusega.

Tallinna Järveotsa Lasteaias, kus keeleoskust kontrolliti juba seitsmendat korda, on 46 töötajat. Neist 20 peavad sooritama keeleeksami, sunnirahahoiatus tehti 13-le, täitekorraldus anti viiele inimesele.

Tartu Lasteaias Mõmmik on 12 abiõpetajat. Kahel töötajal on eestikeelne haridus, seitsmel on keeleoskuse tunnistus, kolm inimest peab veel eksami sooritama.

2015. aasta esimeses Õiguskeele numbris analüüsib Ilmar Tomusk artiklis Poliitiline välireklaam ja väljendusvabadus äsjalõppenud Riigikogu valimiste välireklaamikampaania keelekasutust http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/poliitiline_valireklaam_ja_valjendusvabadus.pdf

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee