30. märts - 2. aprill 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Päästeameti Ida Päästekeskuse Narva päästekomandos kümne töötaja eesti keele oskust, neist kaheksale tehti ettekirjutus sooritada eksam. Narva-Jõesuu päästekomandos kontrolliti kolme inimest, eksamile suunati kaks. Sillamäe päästekomandos kontrolliti viit inimest, neli suunati eksamile. Kuna tegemist oli korduskontrolliga, tehti sunnirahahoiatus 12 päästjale ja ühele meeskonnavanemale.

Seitsme äriühingu suhtes algatati menetlus eesti keele kasutamise nõuete rikkumise pärast.

Lõppes kontroll Narva Linnavalitsuses

Ajavahemikus 08.09.2014 – 17.03.2015 kontrollis Keeleinspektsioon Narva Linnavalitsuse ametnike ja töötajate tegelikku eesti keele oskust. Linnakantseleis, neljas ametis ja kultuuriosakonnas on tööl kokku 192 inimest. Eestikeelne haridus või nõutav eesti keele oskus on 129 töötajal. 63-le inimesele tehti ettekirjutus sooritada eksam tähtpäevaga ajavahemikus 01.12.2015 – 01.05.2016. Väärteomenetlus algatati 18 inimese suhtes: tehti kaks hoiatustrahvi ja 16 rahatrahvi. Kahele töötajale tehti sunnirahahoiatus.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis on 94 õppetööga seotud töötajat. 12 töötaja eesti keele oskus ei vasta kehtestatud nõudele, neile tehti ettekirjutus tähtpäevaga 02.01.2016. Samuti tehti kaheksa sunnirahahoiatust ja anti kaks täitekorraldust.

Tallinna Humanitaargümnaasiumis on 74 õppetööga seotud töötajat, eesti keele oskusega on probleeme viiel inimesel. Nad peavad sooritama eksami veel käesoleval aastal.

Tallinna Arbu Lasteaias on tööl 44 inimest. Eksami sooritamise ettekirjutus tehti 19-le. Tehti ka 12 sunnirahahoiatust ja anti neli täitekorraldust.

Kallaste Lasteaias Vikerkaar tegeleb lastega 13 inimest. Nad kõik valdavad eesti keelt nõutaval tasemel.

Linnamäe Vene Lütseumi direktor Sergei Garan˛a ei sooritanud tähtajaks nõutavat eksamit ning inspektsioon otsustas rakendada tema suhtes sunniraha.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee