Avalik konkurss vaneminspektori ametikohale


Keeleinspektsioon kuulutas välja avaliku konkursi vaneminspektori ametikohale.

Inspektori peamised tööülesanded on järelevalve keeleõppefirmade tegevuse üle, järelevalve eesti keele oskuse ja kasutamise nõuete täitmise üle, järelevalve keeleseaduse nõuete täitmise üle avaliku teabe ja reklaami ning tarbija keeleõiguste valdkonnas.

Rohkem teavet kandideerimise kohta leiad siit.