16. - 20. märts 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Päästeameti Ida Päästekeskuses viie töötaja eesti keele oskust. Neljale inimesele tehti sunnirahahoiatus ja ettekirjutus sooritada eksam.

Narva Linnavalitsuses kontrolliti viie ametniku keeleoskust, kahele neist tehti sunnirahahoiatus ja nad suunati eksamile.

Tallinnas Õismäe tee Maxima kaupluses kontrolliti 16 töötaja keeleoskust. Selgitati välja, et neist 11 ei suuda tagada eestikeelset teenindamist. Neil tuleb omandada tööks vajalik keeleoskus ning sooritada nõutav eksam järgmise aasta veebruariks.

Viiele äriühingule tehti ettekirjutus avalikule teabele kehtestatud eestikeelsuse nõude rikkumise pärast, neljale äriühingule eesti keele kasutamise nõude eiramise eest teenuse osutamisel.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Tallinna 53. Koolis kontrolliti viiele töötajale tehtud ettekirjutuse täitmist. Kahele inimesele tehti uus ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega.

Tartu Lasteaias Kelluke on 13 abiõpetajat. Neist üks on omandanud hariduse eesti keeles, üheksal inimesel on eesti keele oskuse tunnistus olemas, kolmel abiõpetajal tuleb veel oma keeleoskust eksamil tõestada.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee