9. - 13. märts 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Päästeameti Ida Päästekeskuse Kiviõli komandos viie ja Jõhvi komandos seitsme töötaja eesti keele oskust. Üheteistkümnele inimesele tehti ettekirjutus sooritada eksam.

Kahele äriühingule tehti ettekirjutus avalikule teabele kehtestatud eestikeelsuse nõude rikkumise pärast, neljale äriühingule aga eesti keele kasutamise nõude eiramise eest teenuse osutamisel.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Tallinna Paekaare Gümnaasiumis (liidetakse septembrist Lasnamäe Gümnaasiumiga) kontrolliti 14 töötaja keeleoskust. Eksami peavad sooritama 11 inimest, seitsmele tehti sunnirahahoiatus, viie inimese suhtes rakendati sunniraha.

Tartu Lasteaias Annike on 13 abiõpetajat. Neist üks on omandanud hariduse eesti keeles, teised on sooritanud nõutava eksami ja omavad nõuetekohast tunnistust.

Valga Lasteaias Pääsuke kontrolliti nelja abiõpetaja eesti keele oskust. Neist kolmel tuleb sooritada eksam.

13.03.2015 osales Ilmar Tomusk emakeelepäevale pühendatud aktustel Gustav Adolfi Gümnaasiumis ning esines Rahvusraamatukogus toimunud emakeelepäeva konverentsil „Eesti keele maagilisest mõjust“ ettekandega keelest ja poliitikast.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee