23. - 27. veebruar 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti PPA Ida Prefektuuris seitsme ametniku eesti keele oskust. Kuue inimese keeleoskus vastab ametikoha nõuetele, arestimaja töötajale tehti koos ettekirjutusega sunnirahahoiatus. Päästeameti Ida Päästekeskuses kontrolliti seitsme töötaja keeleoskust, neli inimest saadeti eesti keele eksamile, neile tehti ka sunnirahahoiatus.

Tallinna ja Valga Maxima kauplustes jätkus teenindajate eesti keele oskuse monitooring. Selveri, Rimi ja Oleg Grossi kauplustes ja ühes korteriühistus pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.

Esitatud kaebustest kumab läbi, et inimesi on hakanud häirima reklaamtekstide üleküllus avalikus ruumis. Nii protesteeritakse kirillitsas esitatud külalisansamblite nimede vastu, mille kirjutamist eesti keeles me nõuda ei saa. Kaevatakse eesti- ja võõrkeelse teksti paigutuse ja suuruse ning isegi kaebuse esitajale sobimatu värvilahenduse peale, mis aga keeleseadusega reguleeritud ei ole.

Lähenev kevad on toonud tüli majja velotaksojuhtide seltskonda. Kaevatakse naaberriikidest Eestisse tööle tulnud „talentide“ peale, kes peale oma emakeele ja paari venekeelse sõna midagi muud ei oska. Kui meie oma velotaksojuhid tegutsevad ametlikult ning Velotakso OÜ on registreeritud äriregistris, siis „külalisesinejatel“ puudub ametlik registreering ja seetõttu ei ole Keeleinspektsioonil kaebuste puhul mitte kellegi poole pöörduda. Pettunud kodanikel jääb üle võimalus kaevata munitsipaalpolitseile või maksu- ja tolliametile, kes saavad ebaseaduslikule äritegevusele piiri panna.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee