16. - 20. veebruar 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti PPA Ida Prefektuuris seitsme ametniku eesti keele oskust. Nende keeleoskus vastab ametikoha nõuetele. Päästeameti Ida Päästekeskuses kontrolliti kahe töötaja keeleoskust, mõlemad peavad minema eesti keele eksamile. Tallinna Kajaka Maximas kontrolliti 11 letitöötaja keeleoskust, neist seitsmel tuleb eesti keelt õppida ja nõuetekohane eksam sooritada.

Viiele äriühingule tehti ettekirjutus viia avalik teave kooskõlla keeleseaduse nõudega. Osaühingule Atko Liinid saadeti märgukiri seoses kaebusega, mille kohaselt osa bussijuhte nõudvat koolilastelt venekeelset suhtlemist.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes.

Tallinna Lasteaias Delfiin teostati keeleoskuse kontrolli viiendat korda. Lasteaias on 42 töötajat, ettekirjutuse said 13 inimest. Sunnirahahoiatusi tehti üheksa, täitekorraldusi kolm.

Valga Lasteaias Pääsuke kontrolliti nelja abiõpetaja eesti keele oskust, ühele neist tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee