9. - 13. veebruar 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti PPA Ida Prefektuuris kolme ametniku eesti keele oskust. Nende keeleoskus vastab ametikoha nõuetele. Tallinnas kontrolliti 22 kauplusetöötaja keeleoskust. Ainult kolm neist pääses eksami sooritamise ettekirjutusest.

Nii Tallinnas kui Valgamaal on kontrollitud äriühingute kodulehtede vastavust seadusenõuetele, ettekirjutused on koostamisel.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes.

Narva Kutseõppekeskuses on 109 töötajat. Viiele inimesele tehti ettekirjutus sooritada ametikohale vastav eesti keele eksam, neljale tehti ka sunnirahahoiatus.

Lasnamäe Vene Gümnaasiumis on 71 töötajat. Tehti 12 ettekirjutust, 11 sunnirahahoiatust ja neli täitekorraldust.

Valga Lasteaias Pääsuke kontrolliti üheksa abiõpetaja eesti keele oskust. Kolmele inimesele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

12.02. ilmus ajalehes Põhjarannik Ilmar Tomuski artikkel Karistusõiguse revisjonist keeleseaduse kontekstis, milles tutvustatakse 1. jaanuaril 2015 jõustunud seadusemuudatusi, millega lõpetatakse töötajate trahvimine ebapiisava keeleoskuse eest. Edaspidi kasutavad keeleametnikud keeleoskusnõuete rikkumise puhul haldussundi. Karistada ehk trahvida saab aga nii nüüd kui ka edaspidi tööandjat, kes ei ole oma töötajate suhtes keelenõudeid rakendanud.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee