2. - 6. veebruar 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Pikki aastaid on Keeleinspektsioonil tulnud tegelda Maardu elanike kaebustega, kes pole rahul, et linnapeaga ei ole võimalik eesti keeles asju ajada. Viimane järelevalvemenetlus lõpetati tema suhtes 2013. aasta novembris, kui linnapea siirdus pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi linnapea ametikohalt volikogu esimehe ametikohale. Kehtiv õigus volikogu liikmetelt eesti keele oskust ei nõua, küll aga peab linnapea oskama kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja keeleseaduse kohaselt eesti keelt tasemel C1.

27. jaanuaril 2015 valis Maardu Linnavolikogu Georgi Bõstrovi taas linnapeaks. Keeleinspektsioon saatis Maardu Linnavolikogule palve esitada inspektsioonile keeletunnistus, mis tõendab Georgi Bõstrovi eesti keele oskust nõutaval tasemel. Kui linnapeal nõutav keeletase puudub, alustab inspektsioon tema suhtes taas järelevalvemenetluse.

PPA Ida Prefektuuris kontrolliti viie ametniku eesti keele oskust. Eksami sooritamise ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega tehti kahele patrullpolitseinikule, ühele vanemuurijale ja ühele noorsoopolitseinikule.

Tallinnas tehti Maxima kaupluses ettekirjutus seitsmele ja Kohtla-Järvel kahele töötajale, Oleg Grossi Järveotsa kaupluses kuuele töötajale.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes.

Narva Kutseõppekeskuses on 109 töötajat. 11 inimesele tehti ettekirjutus sooritada ametikohale vastav eesti keele eksam. Koos ettekirjutusega tehti ka sunnirahahoiatus.

Haabersti Vene Gümnaasiumis on 59 töötajat. Tehti seitse ettekirjutust, kuus sunnirahahoiatust ja viis täitekorraldust.

Valga Vene Gümnaasiumis on 35 õpetajat. Neist 20 on omandanud hariduse eesti keeles. 14 õpetajal on vajalik eesti keele oskuse tunnistus olemas, üks peab selle veel omandama.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee