26. - 30. jaanuar 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Keeleinspektsioon lõpetas kodanike kaebuste menetlemise seoses erakondade tänavareklaamidega, ajakirjandus tunneb selle teema vastu endiselt huvi.

Pildisalvestuse põhjal saab kinnitada, et kogu riigi ulatuses oli probleem ainult Tallinnas Keskerakonnaga, kelle reklaamide tekstipaigutus oli osaliselt vastuolus keeleseaduse nõudega. Muu avaliku teabe kontrolli tulemusel tehti lõppenud nädalal kuuele äriühingule ettekirjutus eestikeelsuse nõude rikkumise pärast.

PPA Ida prefektuuris tehti ettekirjutus ja sunnirahahoiatus ühele töötajale.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes.

Narva Kutseõppekeskuses on 109 töötajat. 15 inimesele tehti ettekirjutus sooritada ametikohale vastav eesti keele eksam ning koos ettekirjutusega ka sunnirahahoiatus.

Erakoolis Garant on 40 õpilast ja 11 õpetajat. Kuuele õpetajale tehti ettekirjutus sooritada järgmise aasta 1. märtsiks eesti keele B2-taseme eksam.

Tallinna Lasteaias Sinilill on 58 töötajat. Keeleoskuse kontrolli teostati seitsmendat korda. Eksami sooritamise ettekirjutus tehti 15 inimesele, sunnirahahoiatus 12-le. Täitekorraldus sunniraha tasumise kohta anti kaheksale töötajale.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee