19. – 23. jaanuar 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Ajavahemikus 19. – 23. jaanuar 2015 kontrolliti töötajate keeleoskust põhiliselt haridusasutustes.

Narva Kutseõppekeskuses on 109 töötajat. Kümnele inimesele tehti ettekirjutus sooritada ametikohale vastav eesti keele eksam, kaheksale tehti lisaks sunnirahahoiatus.

MTÜ Edu Valem Erakoolis töötab 16 inimest. Eksami sooritamise ettekirjutus tehti kuuele õpetajale. Ühele õpetajale anti täitekorraldus sunniraha tasumise kohta ja tehti uus sunnirahahoiatus.

Tallinna Sõbrakese Lasteaias on 50 töötajat. Eesti keele oskust kontrollitakse seal alates 2003. aastast juba seitsmendat korda. Tänavu kontrolliti 19 inimest, ettekirjutus tehti 16-le, sunnirahahoiatus kaheksale, täitekorraldus anti ühele; kolm inimest on eksami sooritanud.

Keeleoskust kontrolliti ka Kohtla-Järve kaupluses Maxima XX. Neljast kontrollitud töötajast kaks eesti keelt ei valda. Neile tehti ettekirjutus.

Keskerakonna valimisreklaami menetlus lõppes hoiatusega

20. jaanuaril lõppes erakondade poliitilise välireklaami kampaania, ainsana tuli Keeleinspektsioonil menetleda Keskerakonna reklaame, mille kohta tuli inimestelt arvukalt kaebusi. 19. jaanuaril kohtus Ilmar Tomusk Keskerakonda esindava vandeadvokaadi Kristel Valguga. Inspektsiooni peadirektor tutvustas pr Valgule poliitilise välireklaami keelekasutusnõudeid ning Keeleinspektsiooni hinnangut nende nõuete täitmisele Keskerakonna valimiskampaanias. Varasemast kirjavahetusest oli selgunud, et erakonna tõlgenduse kohaselt ei kohaldu reklaami keelt puudutavad sätted poliitilisele välireklaamile.

Kuna Keskerakonna reklaamide kohta oli inspektsioonile laekunud arvukalt kaebusi ning järelepärimisi, analüüsisime põhjalikult erakonna välireklaami keelekasutust. Keeleseaduse § 16 lg 1 sätestatud reklaami eestikeelsuse nõue oli reklaamidel täidetud. Vaidlusi tekitas eestikeelsele tekstile lisatud venekeelse tõlke paigutus ja vaadeldavus, mille kohta on seaduses konkreetsed nõuded. Oli reklaame (nt Laagna tee sildadele ning ristmike kohale paigutatud reklaamid), kus vene keel oli küll esikohal, kuid eestikeelse teksti vaadeldavus oli venekeelsest parem. Samas oli ka selliseid reklaame, kus eestikeelne ja venekeelne tekst olid võrdselt vaadeldavad, kuid venekeelne tekst oli esikohal. Nende reklaamide puhul eksis erakond keeleseaduse § 16 lg 2 sätestatud nõude vastu, mille kohaselt peab eestikeelne tekst olema esikohal ega tohi olla halvemini vaadeldav kui tõlge.

Inspektsioon tegi Keskerakonnale hoiatuse keeleseaduse § 16 lg 2 rikkumise kohta.

Teiste erakondade välireklaamides keeleseaduse nõuete rikkumisi ei tuvastatud.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee