12. - 16. jaanuar 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Valimised esikohal

Keeleinspektsioonile on lahendamiseks esitatud hulk kaebusi Keskerakonna valimisplakatite kohta. Samuti on meil tulnud vastata arvukatele suulistele ja kirjalikele järelepärimistele poliitilise välireklaami keelenõuete kohta. Nendest võib aru saada, et eesti keele staatus läheb valijaile korda ning nad ei ole rahul sellega, et mõnel reklaamil on eesti keel seatud vene keele järel teisele kohale.

Asjaolude väljaselgitamiseks oleme alustanud menetluse, mille eesmärk ei ole erakonda karistada, vaid selgitada seaduse nõudeid, sest kirjavahetusest erakonnaga selgub, et keeleseaduse sätted ning mõte on jäänud neile arusaamatuks.

Samuti on inspektsioonile esitatud kaebusi mõnede valimisloosungite ebatäpse tõlke kohta, kuid tõlke adekvaatsuse üle otsustamine ei ole inspektsiooni pädevuses. Meieni on jõudnud ka erakondade vastastikuseid kaebusi reklaamikeele nõuete rikkumise kohta.

Rahumeelsematest tegevustest võib nimetada kontrollkäike Selveri ja Rimi laada- ja kampaaniapäevadele nii Tallinnas kui ka Valgas, samuti kontrollkäike Tallinna jõuluturule. Teenindajate eesti keele oskust kontrolliti Kohtla-Järve Maxima XX kaupluses. Ühes Tallinna korteriühistus tuli lahendada kaebust eestikeelse suhtlemisvõimaluse puudumise kohta.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee