5. - 9. jaanuar 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Keeleinspektorid on asunud tegema kokkuvõtteid 2014. aastal tehtud järelevalve tulemuste kohta. Eesmärgiks on võetud näidata mitte üksnes väärteomenetluste ja ettekirjutuste arvu, vaid sellele eelnenud sisulist tööd. Senistes aruannetes on mitmel puhul jäänud menetluste-eelne töö kajastamata.

Aastavahetusele eelnenud ja järgnenud aeg on olnud suhteliselt rahulik. Keeleeksami sooritamise ettekirjutus tehti PPA Ida Prefektuuris 22 politseiametnikule, Haapsalu Nikolai Koolis kolmele, Mustvee Vene Gümnaasiumis ühele, Kolkja Põhikoolis ühele ja Paldiski Lasteaias Sipsik kümnele töötajale. Kahele äriühingule tehti ettekirjutus viia avalik teave kooskõlla keeleseaduse nõudega.

Valimised toovad kaebusi ja lisatööd

Uus aasta algus on toonud tänavaile erakondade valimisreklaamid, mis on tekitanud rõõmsa elevuse kõrval valijais ka negatiivseid emotsioone, mida omakorda Keeleinspektsiooniga jagatakse. Soov kõikidele meeldida on ajendanud mõnd kandidaati rikkuma keeleseaduse nõuet, mille kohaselt on avalik teave eestikeelne. Eestikeelsele tekstile võib küll lisada võõrkeelse, kuid eestikeelne tekst peab olema esikohal ega tohi olla halvemini vaadeldav kui võõrkeelne. Praegu aga võib näha mitmel pool, eriti Tallinnas Lasnamäel reklaame, kus esikohale on seatud venekeelne tekst. Ühele erakonnale saatsime selle kohta ka märgukirja.

Kaevatud on ka selle üle, et eestlastest valijate postkasti on pandud venekeelseid valimistega seotud küsitluslehti, millel puudub eestikeelne tõlge. Teave nende kaebuste kohta on täpsustamisel.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee